• Mail. Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  • Tel. +385 1 2797 097

Općina danas

Općina danas

Općina Gradec osnovana je 1993. godine kao jedinica lokalne samouprave, sukladno Ustavu i zakonskim propisima Republike Hrvatske, na istočnom dijelu Zagrebačke županije.

Osnutkom Općine stekli su se uvjeti za prevladavanje dugotrajnog perioda stagnacije zbog činjenice da je područje Općine bilo tretirano kao rubno područje te je vrlo malo ulagano u njezin razvoj, dok su Grad Zagreb i okolni centri poput Vrbovca i Križevaca centralizirali ekonomski i gospodarski potencijal, te faktički iscrpljivali ovo područje, privlačeći radnu snagu, i mijenjajući tradicionalnu socijalnu i gospodarsku strukturu.

Na taj način, današnji trenutak Općine, s jedne strane, karakteriziraju problemi svojstveni većini ruralnih područja u Republici Hrvatskoj, kao što su nedovoljna gospodarska razvijenost, nepovoljna gospodarska struktura, slab financijski i razvojni potencijal, nedovoljno razvijena fizička i društvena infrastruktura, te nepovoljni demografski pokazatelji.
S druge strane, Općina je nakon osnutka sve raspoložive snage ulagala u razvoj infrastrukture i društvenih djelatnosti, s ciljem da se zaustave negativni trendovi i uspostave perspektive za pokretanje razvojnog ciklusa.

Danas je Općina snažno orijentirana na održivi razvoj, čije su glavne sastavnice: povoljan geografski i prometni položaj, očuvan okoliš, vrijedno i očuvano prirodno, kulturno i tradicijsko nasljeđe, konkurentna poljoprivreda i malo poduzetništvo, razvoj društvenih djelatnosti i povećavanje kvalitete života.

Osnovni podaci o Općini

Površina: 88,85 km2

Stanovništvo: 3.220 stanovnika, u 1.046 kućanstava (izvor: Popis stanovništva 2021. godine (DZSH)

Gustoća stanovništva: 36,25 stanovnika / km2

Razvrstavanje po NUTS klasifikaciji: ruralna jedinica NUTS II 

NUTS klasifikacija razvijena je u Europskoj statističkoj agenciji (EUROSTAT) radi utvrđivanja kriterija za provedbu i upravljanje razvojnom politikom u EU

(NUTS = Nomenklature des Unites Teritoriales Statistiques - Nomenklatura prostornih statističkih jedinica).

Naselja:

Stanovništvo Općine živi u 20 naselja, raspoređenih na području Općine.

Br. Naselje

Broj

stanovnika 2021

Broj
stanovnika 2011

 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

 Buzadovec
 Cugovoec
 Festinec
 Fuka
 Grabrić
 Gradec
 Gradečki Pavlovec
 Haganj
 Lubena
 Mali Brezovec
 Podjales
 Pokasin
 Potočec
 Remetinec
 Repinec
 Salajci
 Stari Glog 
 Tučenik
 Veliki Brezovec
 Zabrđe

98 (-11)
417 (+26)
57 (-8)
82 (-17)
84 (-5)
405 (-56)
377 (-96)
455 (-49)
117 (-7)
54 (-23)
148 (-54)
52 (-14)
72 (-16)
46 (-21)
228 (-12)
57 (-15)
112 (+8)
76 (-27)
170 (-17)
113 (-45)

109
391
65
99
89
461
473
504
124
77
202
66
88
67
240
72
104
103
189
158

  U k u p n o :  3.220 (-461)  3.681

Jedinstveni upravni odjel Općine Gradec

 

IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI WEB STRANICE

 

Marica Kozumplik
rukovoditeljica kadrovskih, općih i računovodstvenih poslova

E-mail: mkozumplik@gradec.hr

 

Đurđica Kušec
komunalni redar i referent za komunalne poslove

E-mail: dkusec@gradec.hr

 

Hrvoje Stjepan Hasanović, iur.
referent za upravne i administrativne poslove

E-mail: hhasanovic@gradec.hr

 

Tel: +385 1 27 97 097

Fax: +385 1 27 97 097