• Mail. Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  • Tel. +385 1 2797 097

Prijava šteta nastalih od potresa

Slijedom Odluke Župana Zagrebačke županije o proglašenju prirodne nepogode potres (KLASA: 921-01/21-02/02; URBROJ: 238/1-03-21-01 od 27. siječnja 2021. godine Općina Gradec poziva oštećenike, fizičke i pravne osobe sa svog područja na čijoj je imovini dana 29. prosinca 2020. godine nastala šteta od potresa da istu prijave Povjerenstvu za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Općini Gradec do 4. veljače 2021. godine. Za prijavu štete na imovini potrebno je popuniti Obrazac EN-P, potpisati i poslati elektronskim putem na mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. i Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.. ili putem pošte na adresu:

OPĆINA GRADEC POVJERENSTVO ZA PROCJENU ŠTETA OD PRIRODNIH NEPOGODA OPĆINE GRADEC

GRADEC 134

10345 GRADEC

Napomena: Ukoliko jedan vlasnik ima više objekata na kojima je nastala šteta, potrebno je ispuniti za svaki oštećeni objekt poseban obrazac!

PRILOG: OBRAZAC EN-P (DOCX)

Jedinstveni upravni odjel Općine Gradec

 

IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI WEB STRANICE

 

Marica Kozumplik
rukovoditeljica kadrovskih, općih i računovodstvenih poslova

E-mail: mkozumplik@gradec.hr

 

Đurđica Kušec
komunalni redar i referent za komunalne poslove

E-mail: dkusec@gradec.hr

 

Hrvoje Stjepan Hasanović, iur.
referent za upravne i administrativne poslove

E-mail: hhasanovic@gradec.hr

 

Tel: +385 1 27 97 097

Fax: +385 1 27 97 097