• Mail. Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  • Tel. +385 1 2797 097

ODLUKU O DODJELI FINANCIJSKIH SREDSTAVA UDRUGAMA PRIJAVLJENIM NA JAVNI POZIV FINANCIRANJA UDRUGA U 2020. GODINI

Temeljem članka 29. stavka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15), i članka 8. Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja javnih potreba sredstvima iz Proračuna Općine Gradec („Glasnik Zagrebačke županije“, br. 17/16), na prijedlog Povjerenstva za ocjenjivanje, Općinski načelnik Općine Gradec donosi

ODLUKU O DODJELI FINANCIJSKIH SREDSTAVA UDRUGAMA PRIJAVLJENIM NA JAVNI POZIV FINANCIRANJA UDRUGA U 2020. GODINI IZ PRORAČUNA OPĆINE GRADEC

Ovom Odlukom utvrđuju se iznosi sredstava financijskih potpora udrugama koje su svoje programe i projekte prijavile na Javni poziv financiranja udruga u 2020. godini iz proračuna Općine Gradec te su zadovoljile postupke formalne provjere i ocjenjivanja.

U 2020. godini iz proračuna Općine Gradec financirat će se provedba programa i aktivnosti udruga od interesa za opće dobro u područjima: 1. kulture, 2. sporta, 3. socijalne skrbi, humanitarne djelatnosti, ostalih društvenih socijalnih djelatnosti, zabavne i gastronomske djelatnosti kako slijedi:

r.br.

NAZIV

ADRESA

OIB

PROGRAM/PROJEKT

IZNOS

PODRUČJE

KULTURA

1.

IFD "OGRANAK SELJAČKE SLOGE" GRADEČKI PAVLOVEC

GRADEČKI PAVLOVEC BB, 10345 GRADEC

72704891439

TEČAJ NABIRANJA NOŠNJI

10000,00

KULTURA

SPORT

1.

NOGOMETNI KLUB "GRANIČAR" TUČENIK

TUČENIK 36, 10345 GRADEC

84616683239

SPORTSKO-REKREATIVNE AKTIVNOSTI U RADU S DJECOM I ODRASLIMA

70000,00

SPORT

2.

STRELJAČKI KLUB "TRAP" GRADEC

GRADEČKI PAVLOVEC 184, 10345 GRADEC

55354416176

ODRŽAVANJE ŽUPANIJSKIH I DRŽAVNIH NATJECANJA U PARNOM TRAPU I TRAPU

12000,00

SPORT

3.

NOGOMETNI KLUB "SLOBODA" GRADEC

GRADEC 134, 10345 GRADEC

94719384197

SPORTSKO-REKREATIVNE AKTIVNOSTI U RADU S DJECOM I ODRASLIMA

70000,00

SPORT

4.

ŠPORTSKO RIBOLOVNA UDRUGA "ČRNEC" GRADEC

POTOČEC 34, 10345 GRADEC

55640865071

RIBOLOVNA NATJECATELJSKA SEZONA

10000,00

SPORT

5.

ŠPORTSKO RIBOLOVNO DRUŠTVO "ŠARAN" FUKA

FUKA BB, 10342 DUBRAVA

60620038494

REVIZIJA RIBO-GOSPODARSKE OSNOVE

10000,00

SPORT

SOCIJALNA SKRB, HUMANITARNA DJELATNOST, OSTALE DRUŠTVENE SOCIJALNE DJELATNOSTI, ZABAVNE I GASTRONOMSKE DJELATNOSTI

1.

LOVAČKA UDRUGA "GAJ" GRADEC

GRADEC 156, 10345 GRADEC

10552058749

PROGRAM REDOVNOG ODRŽAVANJA LOVIŠTA

5000,00

SOCIJALNA SKRB, HUMANITARNA DJELATNOST, OSTALE DRUŠTVENO-SOCIJALNE DJELATNOSTI

2.

UDRUGA UMIROVLJENIKA OPĆINE GRADEC

GRADEC 134, 10345 GRADEC

39743079218

POMOĆ STARIJIMA I BOLESNIMA

5000,00

SOCIJALNA SKRB, HUMANITARNA DJELATNOST, OSTALE DRUŠTVENO-SOCIJALNE DJELATNOSTI

3.

UDRUGA UMIROVLJENIKA ŽELJEZNIČARA OPĆINE GRADEC

GRADEC 134, 10345 GRADEC

38664404663

ULAGANJE U ČLANSTVO I POMOĆ STARIJIMA

5000,00

SOCIJALNA SKRB, HUMANITARNA DJELATNOST, OSTALE DRUŠTVENO-SOCIJALNE DJELATNOSTI

4.

LOVAČKA UDRUGA "VIDRA" CUGOVEC

FUKA 6, 10342 DUBRAVA

43405890532

ZAKUP I ODRŽAVANJE LOVIŠTA

5000,00

SOCIJALNA SKRB, HUMANITARNA DJELATNOST, OSTALE DRUŠTVENO-SOCIJALNE DJELATNOSTI

Općina Gradec će sa udrugama iz članka 2. ove Odluke sklopiti poseban ugovor o financiranju udruga kojim će regulirati međusobne odnose.

Udruge koje su nezadovoljne Odlukom o dodjeli financijskih sredstava za programe/projekte mogu podnijeti prigovor u roku od 8 dana od dana primitka obavijesti o rezultatima javnog poziva. Postupak dodjele financijskih sredstava udrugama je akt poslovanja i ne vodi se kao upravni postupak te se na postupak prigovora ne primjenjuju odredbe o žalbi, kao pravnom lijeku u upravnom postupku, nego se postupak utvrđuje uvjetima iz Javnog poziva. Prigovor ne odgađa izvršenje. Odluka po prigovoru je konačna.

Općina će s udrugom kojoj je odobreno financiranje programa/projekta potpisati odgovarajući ugovor u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o financiranju programa/projekta.

Preuzmite PDF predloška ugovora

Jedinstveni upravni odjel Općine Gradec

 

IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI WEB STRANICE

 

Marica Kozumplik
rukovoditeljica kadrovskih, općih i računovodstvenih poslova

E-mail: mkozumplik@gradec.hr

 

Đurđica Kušec
komunalni redar i referent za komunalne poslove

E-mail: dkusec@gradec.hr

 

Hrvoje Stjepan Hasanović, iur.
referent za upravne i administrativne poslove

E-mail: hhasanovic@gradec.hr

 

Tel: +385 1 27 97 097

Fax: +385 1 27 97 097