• Mail. Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  • Tel. +385 1 2797 097

ODLUKA O DODJELI FINANCIJSKIH SREDSTAVA UDRUGAMA PRIJAVLJENIM NA JAVNI POZIV FINANCIRANJA UDRUGA U 2022. GODINI IZ

 

Temeljem članka 29. stavka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15), i članka 8. Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja javnih potreba sredstvima iz Proračuna Općine Gradec („Glasnik Zagrebačke županije“, br. 17/16), na prijedlog Povjerenstva za ocjenjivanje, Općinski načelnik Općine Gradec donosi
ODLUKU O DODJELI FINANCIJSKIH SREDSTAVA UDRUGAMA PRIJAVLJENIM NA JAVNI POZIV FINANCIRANJA UDRUGA U 2022. GODINI IZ PRORAČUNA OPĆINE GRADEC

Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se iznosi sredstava financijskih potpora udrugama koje su svoje programe i projekte prijavile na Javni poziv financiranja udruga u 2022. godini iz proračuna Općine Gradec te su zadovoljile postupke formalne provjere i ocjenjivanja
Članak 2.
U 2022. godini iz proračuna Općine Gradec financirat će se provedba programa i aktivnosti udruga od interesa za opće dobro u područjima: 1. kulture, 2. sporta, 3. socijalne skrbi, humanitarne djelatnosti, ostalih društvenih socijalnih djelatnosti, zabavne i gastronomske djelatnosti kako slijedi:

r.br.

NAZIV

ADRESA

OIB

PROGRAM/PROJEKT

IZNOS

PODRUČJE

KULTURA

1.

IFD „OGRANAK SELJAČKE SLOGE“ GRADEČKI PAVLOVEC

GRADEČKI PAVLOVEC BB, 10345 GRADEC

72704891439

ORGANIZACIJA SMOTRE FOLKLORA U GRADEČKOM PAVLOVCU (75. OBLJETNICA NEPREKIDNOG RADA DRUŠTVA), SUDJELOVANJA NA MANIFESTACIJAMA, ORGANIZACIJA NIKOLINJA I GOSTOVANJA NA NASTUPIMA U RH

20.000,00

KULTURA

2.

VOKALNO INSTRUMENTALNI SASTAV „GRATIA“ GRADEC

GRADEC

14439295409

PIKNIK KONCERT 2022

13.000,00

KULTURA

SPORT

1.

NOGOMETNI KLUB „GRANIČAR“ TUČENIK

TUČENIK 36, 10345 GRADEC

84616683239

SPORTSKO-REKREACIJSKE AKTIVNOSTI U RADU SA DJECOM I ODRASLIMA – SEZONA 2022. GODINA

70.000,00

SPORT

2.

STRELJAČKI KLUB „TRAP“ GRADEC

GRADEČKI PAVLOVEC 184, 10345 GRADEC

55354416176

GAĐANJE LETEĆIH META

25.000,00

SPORT

3.

NOGOMETNI KLUB „SLOBODA“ GRADEC

GRADEC 134, 10345 GRADEC

94719384197

SPORTSKO-REKREACIJSKE AKTIVNOSTI U RADU SA DJECOM I ODRASLIMA – SEZONA 2022. GODINA

70.000,00

SPORT

4.

ŠPORTSKO RIBOLOVNA UDRUGA „ČRNEC“ GRADEC

POTOČEC 34, 10345 GRADEC

55640865071

RIBOLOVNA NATJECATELJSKA SEZONA 2022. GODINA

30.000,00

SPORT

5.

ŠPORTSKO RIBOLOVNO DRUŠTVO „ŠARAN“ FUKA

FUKA BB, 10342 DUBRAVA

60620038494

REVIZIJA RIBO-GOSPODARSKE OSNOVE

20.000,00

SPORT

SOCIJALNA SKRB, HUMANITARNA DJELATNOST, OSTALE DRUŠTVENE SOCIJALNE DJELATNOSTI, ZABAVNE I GASTRONOMSKE DJELATNOSTI

1.

LOVAČKA UDRUGA „GAJ“ GRADEC

GRADEC 156, 10345 GRADEC

10552058749

PROGRAM REDOVNOG ODRŽAVANJA LOVIŠTA „GAJ“

15.000,00

SOCIJALNA SKRB, HUMANITARNA DJELATNOST, OSTALE DRUŠTVENO-SOCIJALNE DJELATNOSTI

2.

UDRUGA UMIROVLJENIKA OPĆINE GRADEC

GRADEC 134, 10345 GRADEC

39743079218

POMOĆ STARIJIMA I BOLESNIMA

7.000,00

SOCIJALNA SKRB, HUMANITARNA DJELATNOST, OSTALE DRUŠTVENO-SOCIJALNE DJELATNOSTI

3.

UDRUGA UMIROVLJENIKA ŽELJEZNIČARA OPĆINE GRADEC

GRADEC 134, 10345 GRADEC

38664404663

BRIGA I SKRB SOCIJALNO HUMANITARNE POMOĆI, NABAVA VOĆA, DRUŽENJA I MANIFESTACIJE

7.000,00

SOCIJALNA SKRB, HUMANITARNA DJELATNOST, OSTALE DRUŠTVENO-SOCIJALNE DJELATNOSTI

4.

LOVAČKA UDRUGA „VIDRA“ CUGOVEC

FUKA 6, 10342 DUBRAVA

43405890532

NABAVA MAŠINE AMERICAN TRAP

20.000,00

SOCIJALNA SKRB, HUMANITARNA DJELATNOST, OSTALE DRUŠTVENO-SOCIJALNE DJELATNOSTI

Članak 3.
Općina Gradec će sa udrugama iz članka 2. ove Odluke sklopiti poseban ugovor o financiranju udruga kojim će regulirati međusobne odnose.
Članak 4.
Udruge koje su nezadovoljne Odlukom o dodjeli financijskih sredstava za programe/projekte mogu podnijeti prigovor u roku od 8 dana od dana primitka obavijesti o rezultatima javnog poziva. Postupak dodjele financijskih sredstava udrugama je akt poslovanja i ne vodi se kao upravni postupak te se na postupak prigovora ne primjenjuju odredbe o žalbi, kao pravnom lijeku u upravnom postupku, nego se postupak utvrđuje uvjetima iz Javnog poziva. Prigovor ne odgađa izvršenje. Odluka po prigovoru je konačna.

Članak 5.

Općina će s udrugom kojoj je odobreno financiranje programa/projekta potpisati odgovarajući ugovor u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o financiranju programa/projekta.

Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave donošenja i objavit će se na službenim stranicama Općine Gradec.

Jedinstveni upravni odjel Općine Gradec

 

IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI WEB STRANICE

 

Marica Kozumplik
rukovoditeljica kadrovskih, općih i računovodstvenih poslova

E-mail: mkozumplik@gradec.hr

 

Đurđica Kušec
komunalni redar i referent za komunalne poslove

E-mail: dkusec@gradec.hr

 

Hrvoje Stjepan Hasanović, iur.
referent za upravne i administrativne poslove

E-mail: hhasanovic@gradec.hr

 

Tel: +385 1 27 97 097

Fax: +385 1 27 97 097