• Mail. Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 • Tel. +385 1 2797 097

Javni poziv za financiranje udruga u 2023. godini iz proračuna Općine Gradec

Na temelju članka 6. Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja javnih potreba sredstvima iz Proračuna Općine Gradec („Glasnik Zagrebačke županije“, br. 17/16) Jedinstveni upravni odjel Općine Gradec donosi Odluku o raspisivanju

JAVNOG POZIVA

financiranja udruga u 2023. godini iz proračuna Općine Gradec

I.

Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje pisanih prijedloga udruga imaju sjedište na području Općine Gradec i koje su upisane u Registar neprofitnih organizacija Ministarstva financija Republike Hrvatske, za dodjelu financijskih potpora programima/projektima udruga za 2023. godinu u  područjima:

 • Prioritetno područje kultura
 • Prioritetno područje sport
 • Prioritetno područje socijalna skrb, humanitarna djelatnost, ostale društvene socijalne djelatnosti, zabavne i gastronomske djelatnosti

II.

 Ukupna raspoloživa sredstva za financiranje projekata i programa udruga na području općine Gradec osigurana su u proračunu Općine Gradec za 2023. godinu, u iznosu od ­45.000,00 €.

Razdoblje provedbe programa/projekta: od 01.01.2023. do 31.12.2023. godine

Najniži iznos sredstava za dodjelu po projektu/programu iznosi:

 • 150,00 – 4.000,00 € područje kultura, očekivani broj programa i projekata 3
 • 150,00 – 10.000,00 € za područje sport, očekivani broj programa i projekata 10
 • 150,00 – 2.700,00 € za područje socijalna skrb, humanitarna djelatnost, ostale društvene socijalne djelatnosti, zabavne i gastronomske djelatnosti, očekivani broj programa i projekata 10

III.

 Kriteriji i prioriteti temeljem kojih će se utvrđivati prednost prijavljenog projekta/programa su:

 • neposredna ili posredna korist za društvenu zajednicu te doprinos razvoju civilnog društva na području Općine Gradec
 • aktivnosti utvrđene programom/projektom doprinose ispunjavanju ciljeva i prioriteta definiranih strateškim i planskim dokumentima Općine Gradec
 • organizacijski i ljudski kapaciteti za provedbu programa/projekta
 • uspješnost u dosadašnjoj provedbi programa/projekata
 • realan odnos troškova i očekivanih rezultata projekta
 • suradnja s drugim udrugama i partnerima s područja Općine Gradec
 • inovativnost i primjenjivost projekta/programa
 • uključenost volonterskog rada, posebno mladih koji na taj način stječu znanja i vještine
 • sufinanciranje iz drugih izvora (Zagrebačka županija, nadležna ministarstva, zaklade, EU fondovi i sl.)

NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA:

 

Jedinstveni upravni odjel Općine Gradec

 

IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI WEB STRANICE

 

Marica Kozumplik
rukovoditeljica kadrovskih, općih i računovodstvenih poslova

E-mail: mkozumplik@gradec.hr

 

Đurđica Kušec
komunalni redar i referent za komunalne poslove

E-mail: dkusec@gradec.hr

 

Hrvoje Stjepan Hasanović, iur.
referent za upravne i administrativne poslove

E-mail: hhasanovic@gradec.hr

 

Tel: +385 1 27 97 097

Fax: +385 1 27 97 097