• Mail. Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  • Tel. +385 1 2797 097

JAVNI POZIV za dodjelu potpora poljoprivredi na području Općine Gradec za 2023. godinu

Na temelju članka 27. Statuta Općine Gradec („Glasnik Zagrebačke županije“, broj  23/09, 13/13, 8/18, 11/18 i 9/21), članka 6. Programa potpora poljoprivredi na području Općine
Gradec za razdoblje od 2023. – 2027. godine („Glasnik Zagrebačke županije“, broj 14/2023) i Odluke o raspisivanju Javnog poziva za dodjelu potpora za 2023. godinu iz Programa potpora poljoprivredi na području Općine Gradec za razdoblje od 2023. – 2027. godine (KLASA: 320- 01/23-01/16; URBROJ: 238-9-02-23-2 od 1. siječnja 2023. godine), Općinski načelnik Općine  Gradec objavljuje sljedeći:

JAVNI POZIV

za dodjelu potpora poljoprivredi na području Općine Gradec za 2023. godinu

Cilj dodjele potpora je pomoć u razvoju ruralnog prostora kroz povećanje i modernizaciju primarne poljoprivredne proizvodnje, stvaranje povoljnijih uvjeta za bavljenje poljoprivrednom proizvodnjom, povećanje kvalitete i konkurentnosti poljoprivrednih proizvoda, bolje iskorištenje resursa, edukacija stanovništva i povećanje broja zaposlenih kroz razvoj poljoprivrede sa svrhom zadržavanja stanovništva na ruralnom području, kako bi se očuvale njegove vrijednosti i iskoristile prednosti, stoga će se dodjeliti sredstva za realizaciju sljedećih mjera:

  1. Potpora u uzgoju goveda putem umjetnog osjemenjivanja plotkinja
  2. Potpora u uzgoju i držanju pčelinjih zajednica
  3.  Potpora za kontrolu sirovog mlijeka pretragom stajskih uzoraka mlijeka na somatske stanice i/ili ukupni broj mikroorganizama proizvođačima sirovog mlijeka i/ili mliječnih proizvoda koji su namijenjeni javnoj potrošnji, a nisu u sustavu kontrole sirovog mlijeka od strane Središnjeg laboratorija za kontrolu mlijeka u Križevcima (SLKM)
  4. Potpora za analizu kvalitete tla u svrhu postizanja optimizacija gnojidbe tla i postizanja visokih i stabilnih prinosa u granicama ekonomičnosti uz smanjenje ekološkog opterećenja okoliša
Korisnici mjera iz „Programa potpora poljoprivredi na području Općine Gradec za razdoblje 2023. – 2027. godine“ („Glasnik Zagrebačke županije“, broj 14/2023) su poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika ili Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, sa sjedištem i poljoprivrednom proizvodnjom (poljoprivredno zemljište, stoka, održavanje pčelinje zajednice, analiza kvalitete tla i sl.) na području Općine Gradec, a koje zadovoljavaju kriterije za pojedine aktivnosti.
PRILOZI:

Jedinstveni upravni odjel Općine Gradec

 

IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI WEB STRANICE

 

Marica Kozumplik
rukovoditeljica kadrovskih, općih i računovodstvenih poslova

E-mail: mkozumplik@gradec.hr

 

Đurđica Kušec
komunalni redar i referent za komunalne poslove

E-mail: dkusec@gradec.hr

 

Hrvoje Stjepan Hasanović, iur.
referent za upravne i administrativne poslove

E-mail: hhasanovic@gradec.hr

 

Tel: +385 1 27 97 097

Fax: +385 1 27 97 097