• Mail. Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  • Tel. +385 1 2797 097

Javni poziv - uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja

 Na temelju članka 132., a vezano uz članak 59. stavak 1. točku 1. i članak 60. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( Narodne novine, broj 68/18, 110/18,32/20) te Objašnjenja Središnjeg
ureda Državne geodetske uprave o geodetskim elaboratima izvedenog stanja komunalne infrastrukture, KLASA:011-01/19-01/3, URBROJ: 541-01-19-11, od 2. travnja 2019., Općina Gradec objavljuje:

JAVNI POZIV

kojim Općina Gradec, kao pravna osoba koja upravlja komunalnom infrastrukturom na administrativnom području općine Gradec, obavještava nositelje prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištima na kojima je izvedena komunalna infrastruktura - pločnik u Cugovcu, a koja u cijelosti ili djelomično zahvaća ili graniči sa zemljištima oznake k. i. br. 41/2, 45/3,45/4, 46/4, 46/5, 46/6, 47/2, 48/2, 139/1, katastarske opiine Cugovec, o zapodinjanju postupka evidentiranja komunalne infrastrukture u zemljišnu knjigu. Za potrebe obavljanja geodetskih poslova izrađuje se snimka izvedenog stanja komunalne infrastrukture i geodetski elaborat izvedenog stanja komunalne infrastrukture.

Snimku izvedenog stanja i geodetski elaborat izvedenog stanja predmetne komunalne infrastrukture, izradit će ovlašteni inženjer geodezije Tomislav Horvat, ovlašteni predstavnik tvrtke GEO LEGIN d.o.o., za Geodetske usluge i trgovinu, Trg Ante Stardevića 12A, 10380 Sveti lvan Zelina, Poslovnica Vrbovec, Vrbovec, Trg Petra Zrinskog 13.
 
Predstavnici pravne osobe koja upravlja komunalnom infrastrukturom, odnosno općine Gradec, započet će dana 16. kolovoza 2023. godine u 8:00 sati s obilježavanjem granica zemljišta na kojima je izgradena komunalna infratruktura uz stručnu pomoć gore navedenog ovlaštenog inženjera geodezije, koji brine da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene. U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta obilježavanje granica odgađa se na sljedeći radni dan povoljnih vremenskih uvjeta u isto vrijeme.
 
Svi nositelji prava na zemljištu koje neposredno graniči sa zemljištem na kojemu je izvedena komunalna infrastruktura, mogu obaviti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja, te zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja dana 23. kolovoza 2023. godine od 08:00 do 10:30 sati u tvrtki 
GEO LEGIN d.o.o., za Geodetske usluge i trgovinu, Trg Ante Stardevića 12A, 10380 Sveti lvan Zelina, Poslovnica Vrbovec, Vrbovec, Trg Petra Zrinskog 13 ili na telefon 01/5614-262, 091/533-7274 .

Jedinstveni upravni odjel Općine Gradec

 

IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI WEB STRANICE

 

Marica Kozumplik
rukovoditeljica kadrovskih, općih i računovodstvenih poslova

E-mail: mkozumplik@gradec.hr

 

Đurđica Kušec
komunalni redar i referent za komunalne poslove

E-mail: dkusec@gradec.hr

 

Hrvoje Stjepan Hasanović, iur.
referent za upravne i administrativne poslove

E-mail: hhasanovic@gradec.hr

 

Tel: +385 1 27 97 097

Fax: +385 1 27 97 097