• Mail. Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  • Tel. +385 1 2797 097

Izvještaj sa 27. sjednice Općinskog vijeća Općine Gradec

 

Dana 29. siječnja 2021. godine (petak) održana je 27. sjednica Općinskog vijeća Općine Gradec na kojoj je po dnevnom redu usvojeno slijedeće:

  1. Zapisnik sa 26. sjednice Općinskog vijeća Općine Gradec – JEDNOGLASNO USVOJEN
  1. Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi –  JEDNOGLASNO USVOJENA     
  1. Odluka o otpisu nenaplativih potraživanja i obveza – JEDNOGLASNO USVOJENA
  1. Odluka o I. izmjeni i dopuni Programa u dijelu socijalne skrbi na području Općine Gradec - JEDNOGLASNO USVOJENA
  1. Odluka o davanju na upravljanje i korištenje zgrade Dječjeg vrtića u Gradecu – JEDNOGLASNO USVOJENA

Predsjednica Općinskog Vijeća Općine Gradec gđa. Gordana Ivačin koja je predsjedavala sjednicom zadovoljna je predloženim i izglasanim Odlukama jer će se i na taj način znatno pridonijeti razvoju Općine Gradec. Načelnica Općine Gradec gđa. Ljubica Ambrušec sa svojim suradnicima i Vijećem također je zadovoljna izglasavanjem, te je većina Odluka jednoglasno usvojena što potkrepljuje jedinstvenošću koja će svakako pridonijeti boljitku razvoja same Općine.

Jedinstveni upravni odjel Općine Gradec

 

IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI WEB STRANICE

 

Marica Kozumplik
rukovoditeljica kadrovskih, općih i računovodstvenih poslova

E-mail: mkozumplik@gradec.hr

 

Đurđica Kušec
komunalni redar i referent za komunalne poslove

E-mail: dkusec@gradec.hr

 

Hrvoje Stjepan Hasanović, iur.
referent za upravne i administrativne poslove

E-mail: hhasanovic@gradec.hr

 

Tel: +385 1 27 97 097

Fax: +385 1 27 97 097