• Mail. Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  • Tel. +385 1 2797 097

Izvješće sa 8. sjednice Općinskog Vijeća Općine Gradec

Dana 6. prosinca 2022. godine (utorak) održana je 8. sjednica Općinskog vijeća Općine Gradec na kojoj je po dnevnom redu usvojeno slijedeće:

1. Usvajanje zapisnika sa 7. sjednice Općinskog vijeća Općine Gradec - USVOJEN JEDNOGLASNO

2. Donošenje I. izmjena i dopuna Proračuna Općine Gradec za 2022. godinu – USVOJENO SA 9 GLASOVA I 4 SUZDRŽANA
3. Donošenje I. izmjena i dopuna Programa za 2022. godinu: 

a) programa u dijelu socijalne skrbi –
b) programa održavanja komunalne infrastrukture –
c) programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture –
d) programa javnih potreba u kulturi –
e) programa javnih potreba u sportu –
f) programa utroška sredstava šumskog doprinosa –
g) programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru -

USVOJENO SA 12 GLASOVA 1 SUZDRŽANIM

4. Donošenje Proračuna Općine Gradec za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu, Odluke o izvršavanju Proračuna za 2023. godinu i Odluke o sukcesivnom trošenju planiranog viška u Proračunu Općine Gradec  - USVOJENO SA 12 GLASOVA I 1 SUZDRŽANIM

5. Donošenje Programa za 2023. godinu: -

a) programa u dijelu socijalne skrbi –
b) programa održavanja komunalne infrastrukture –
c) programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture –
d) programa javnih potreba u kulturi –
e) programa javnih potreba u sportu –
f) programa utroška sredstava šumskog doprinosa –
g) programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru –
h) programa utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Gradec –
USVOJENO JEDNOGLASNO

6. Donošenje Odluke o raspuštanju Vijeća mjesnih odbora na području Općine Gradec – USVOJENA JEDNOGLASNO
7. Donošenje Odluke o imenovanju Općinskog izbornog povjerenstva - USVOJENA JEDNOGLASNA
8. Donošenje Odluke o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora - USVOJENA JEDNOGLASNO
9. Donošenje Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Gradec - USVOJENA JEDNOGLASNO
10. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića - “DIN – DON” Gradec - USVOJENA JEDNOGLASNO
11. Donošenje Odluke o V. Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Gradec - USVOJENA JEDNOGLASNO
12. Donošenje Odluke o I. Izmjenama i dopunama Urbanističkog plana poduzetničke zone Grabrić - USVOJENA JEDNOGLASNO
13. Donošenje Odluke o pristupanju Općine Gradec Hrvatskoj zajednici općina - USVOJENA JEDNOGLASNO
14. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Gradec u 2022. godini - USVOJENA JEDNOGLASNO
15. Zaključak o Godišnjem planu razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Gradec za 2023. godinu – USVOJEN JEDNOGLASNO 
16. Odluka o Planu djelovanja u području prirodnih nepogoda u Općini Gradec - USVOJENA JEDNOGLASNO 
17. Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Općine Gradec za 2023. godinu – USVOJEN JEDNOGLASNO

Predsjednica Općinskog Vijeća Općine Gradec gđa. Gordana Ivačin, zadovoljna je predloženim i izglasanim Odlukama Općinskog vijeća, Općine Gradec, a posebice izglasanim rebalansom i samim proračunom temeljem kojeg će se nanovo u narednoj 2023. godini uvelike razvijati Općina Gradec.

Načelnica Općine gđa. Ljubica Ambrušec također je zadovoljna konstruktivnim tijekom sjednice Općinskog vijeća a posebice izglasavanjem točke broj 4. Donošenje Proračuna Općine Gradec za 2023. godinu s projekcijom za 2024. i 2025. godinu i Odluke o izvršenju Proračuna za 2023. godinu koja je pomno i temeljito pripremana za daljnji razvitak Općine Gradec kroz velik broj projekata u planiranja, projektiranju i provođenju kroz cijelu godinu.
Jednako tako, veći broj odluka je jednoglasno usvojen samim time što načelnica Ambrušec uvijek poziva na zajedništvo kako bi se općina razvijala u napretku i boljitku za svo stanovništvo Općine Gradec.
Načelnica se i ovom prigodom zahvaljuje predsjednici Općinskog vijećča Ivačin, potpredsjednicama Rajtar i Banovac, cijelom općinskom vijeću, svojim djelatnicima i suradnicima na još jednoj uspješnoj godini i 10 uspješnih godina provođenja vlasti u Općini Gradec.

 

 

 

 

Jedinstveni upravni odjel Općine Gradec

 

IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI WEB STRANICE

 

Marica Kozumplik
rukovoditeljica kadrovskih, općih i računovodstvenih poslova

E-mail: mkozumplik@gradec.hr

 

Đurđica Kušec
komunalni redar i referent za komunalne poslove

E-mail: dkusec@gradec.hr

 

Hrvoje Stjepan Hasanović, iur.
referent za upravne i administrativne poslove

E-mail: hhasanovic@gradec.hr

 

Tel: +385 1 27 97 097

Fax: +385 1 27 97 097