• Mail. Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  • Tel. +385 1 2797 097

Javna nabava

Naručitelj Općina Gradec, Gradec 134, 10345 Gradec, OIB 16296383026, upućuje Poziv na dostavu ponuda za nabavu iz članka 15. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16, 114/22) za procijenjenu vrijednost nabave radova u iznosu manjem od pragova propisanih člankom 12. Zakona o javnoj nabavi 

Predmet nabave je:     Projekt tržnice u Gradecu - usluga postupka javne nabave

Opis predmeta nabave:

Nabava usluga izrade dokumentacije o nabavi i provedbe otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti prema Zakonu o javnoj nabavi za predmet nabave radova Rekonstrukcija i opremanje postojeće građevine u tržnicu Gradec procijenjene vrijednosti 467.027,02 eura.

Poziv (DOCX)

Ponudbeni list (DOCX)

Troškovnik (DOCX)

PITANJA I ODGOVORI:

1. 

06.03.2023. - molimo informaciju kolika je procijenjena vrijednost postupka jednostavne nabave?

07.03.2023. odgovor: procijenjena vrijednost za predmetni postupak javne nabave je 1.990,84 €. 

Prijedlog proračuna za  2022. godinu za javnu raspravu

USVOJENI PRORČUN

ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA ZA 2022. GODINU
I. IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA 2021. - 2023.
PLAN - OPĆI DIO PRORAČUNA ZA 2022.GODINU
PLAN - POSEBNI DIO PRORAČUNA ZA 2022.GODINU

 

PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2022. GODINU
PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA U PROSTORU ZA 2022. GODINU
PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA ŠUMSKOG DOPRINOSA ZA 2022. GODINU
PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI NA PODRUČJU OPĆINE GRADEC U 2022. GODINI
PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE GRADEC U 2022. GODINI
PROGRAM POTREBA U DIJELU SOCIJALNE SKRBI NA PODRUČJU OPĆINE GRADEC U 2022. GODINI
PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU NA PODRUČJU OPĆINE GRADEC U 2022. GODINI
PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA OSTVARENIH OD PRODAJE, ZAKUPA I DUGOGODIŠNJEG ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE U 2021. GODINI

 

POLUGODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ

Obrasci finansijskog izvještaja (xls)

Referentna stranica finacijskog izvještaja (PDF)

KONSOLIDIRANI POLUGODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ

Obrasci finansijskog izvještaja (xls)

Referentna stranica finacijskog izvještaja (PDF)

 Bilješke uz konsolidirani financijski izvještaj (DOC) 

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA

I. izmjene i dopune - OPĆI DIO PRORAČUNA ZA 2022.GODINU

I. izmjene i dopune - POSEBNI DIO PRORAČUNA ZA 2022.GODINU

I. izmjene i dopune - PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2022. GODINU
I. izmjene i dopune - PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA U PROSTORU ZA 2022. GODINU
I. izmjene i dopune - PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA ŠUMSKOG DOPRINOSA ZA 2022. GODINU
I. izmjene i dopune - PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI NA PODRUČJU OPĆINE GRADEC U 2022. GODINI
I. izmjene i dopune - PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE GRADEC U 2022. GODINI
I. izmjene i dopune - PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU NA PODRUČJU OPĆINE GRADEC U 2022. GODINI

WEB stranice D.V DIN DON Gradec

Naslovnica | DIN-DON (dv-din-don-gradec.hr) 

Privremena ravnateljica: Dunja Barušić, prof.

Kontakt: 098 173 - 7727

03.06.2021. Natječaji za zapošljavanje

 OBAVIJEST O ISHODU NATJEČJANOG POSTUPKA - radno mjesto pomoćni kuhar/servirka (PDF

13.05.2021. Natječaji za zapošljavanje

 1. NATJEČAJ za obavljanje poslova radnog mjesta ODGOJITELJ 

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13, 98/19) i članka 42. stavka 3. alineja 6. Statuta Dječjeg vrtića „DIN-DON“ Gradec KLASA: 003-05/21-02/1, URBROJ: 238/09-04-03–21-2 Upravno vijeće Dječjeg vrtića „DIN-DON“ Gradec objavljuje NATJEČAJ za obavljanje poslova radnog mjesta

ODGOJITELJ – na neodređeno – novootvoreni poslovi, puno radno vrijeme, - 2 izvršitelj/ica
Probni rad: 6 mjeseci
Stručni ispit: Potreban položen stručni (državni) ispit
Radno iskustvo: 1 godinu

više o natječaju: ODGOJITELJ - ODGOJITELJICA - Burza rada, Hrvatski zavod za zapošljavanje (hzz.hr) 

2. NATJEČAJ za obavljanje poslova radnog mjesta POMOĆNI/A KUHAR/ICA - SERVIRKA

 Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13, 98/19) i članka 42. stavka 3. alineja 6. Statuta Dječjeg vrtića „DIN-DON“ Gradec KLASA: 003-05/21-02/1, URBROJ: 238/09-04-03–21-2 Upravno vijeće Dječjeg vrtića „DIN-DON“ Gradec objavljuje NATJEČAJ za obavljanje poslova radnog mjesta:

POMOĆNI/A KUHAR/ICA - SERVIRKA – na neodređeno – novootvoreni poslovi, puno radno vrijeme, 1 izvršitelj/ica,
probni rad: 6 mjeseci

 Više o natječaju: POMOĆNI-A KUHAR-ICA - SERVIRKA - Burza rada, Hrvatski zavod za zapošljavanje (hzz.hr)

3. NATJEČAJ za obavljanje poslova radnog mjesta: SPREMAČICA 

 Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13, 98/19) i članka 42. stavka 3. alineja 6. Statuta Dječjeg vrtića „DIN-DON“ Gradec KLASA: 003-05/21-02/1, URBROJ: 238/09-04-03–21-2 Upravno vijeće Dječjeg vrtića „DIN-DON“ Gradec objavljuje NATJEČAJ za obavljanje poslova radnog mjesta:
SPREMAČICA – na neodređeno – novootvoreni poslovi, puno radno vrijeme, 1 izvršitelj/ica,
probni rad: 6 mjeseci

 Više o natječaju: SPREMAČICA (M-Ž) - Burza rada, Hrvatski zavod za zapošljavanje (hzz.hr) 

 

12.04.2021. Otvorenje vrtića DIN DON Gradec 

Načelnica Općine Gradec Ljubica Ambrušec istaknula je da je danas poseban dan za sve mještane općine. – Danas je dan kada 85 mališana prvi puta ulazi u ovako lijepe prostore vrtića. Poseban je dan i za roditelje vrtićanaca jer smo i njima omogućili standard života čovjeka u 21. stoljeću gdje će moći nesmetano raditi svoje poslove uz sigurnosnu brigu o njihovoj djeci u našem vrtiću. Davna misao, ideja i želja bila mi je da sa svojim suradnicima izgradim vrtić u našem mjestu i to s ciljem razvoja cijele općine i naše ruralne sredine iz koje ne želimo trend iseljavanja nego ostanak i doseljavanje mladih obitelji – rekla je načelnica. Također, zahvalila je županu Stjepanu Kožiću, svima koji su, na bilo koji način, sudjelovali u projektu izgradnje vrtića te svima okupljenima.

Župan Stjepan Kožić čestitao je na otvorenju novog, dugoočekivanog vrtića. – Sredstva su bila značajna, ali moramo zahvaliti svima onima koji su sudjelovali da dođe do ove realizacije. Ponajprije načelnici koja je činila niz koraka da bi se došlo do sredstava iz EU fondova, bez kojih ovakav veliki zahvat na području Općine Gradec, ne bi mogli realizirati. Siguran sam da će najsretniji biti mališani koji ovog časa možda toga i nisu svjesni, ali njihovi roditelji sigurno jesu. Želim naglasiti i to da nije u ingerenciji županije izgradnja vrtića, ali ono što smo mogli, pripomažemo. Za sve manje općine koje imaju vrtiće dajemo godišnje značajne potpore da bi lakše funkcionirale – istaknuo je župan Kožić.

Podsjetimo, izgradnja novog vrtića vrijednog 9,2 milijuna kuna sufinancirana je europskim sredstvima sa 7,4 milijuna kuna. Vrtić kapaciteta stotinjak djece raspoređenih u četiri vrtićke jedinice smješten je u centru Gradeca, pored zgrade Općine.

Okupljenima se kratko obratila i privremena ravnateljica vrtića Dunja Barošić. Zahvalila je općini na ovom izuzetnom projektu. – Zahvaljujem svim djelatnicima koji su na samom početku ustrojili vrtić kako bi djeca danas mogla u njega ući. Vrtić je opremljen najsuvremenijom opremom, što znači da je preduvjet za uspješan rad i razvoj svakog pojedinog djeteta – poručila je ravnateljica.

 (tekst i fotografije: Radio Vrbovec) 

IMG 9410 696x464

25.03.2021. Natječaj za zapošljavanje

Mjesto rada: GRADEC, ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

Broj traženih radnika: 4
Vrsta zaposlenja: Na neodređeno; novootvoreni poslovi
Radno vrijeme: Puno radno vrijeme
Smještaj: Nema smještaja
Naknada za prijevoz: U cijelosti
Natječaj vrijedi od: 25.3.2021.
Natječaj vrijedi do: 2.4.2021.

OBJAVA NA STRANICAMA HZZ: https://burzarada.hzz.hr/RadnoMjesto_Ispis.aspx?WebSifra=112439472 

Obavjest o ishodu natječajnog postupka (PDF)

program ruralnog razvoja

Ukupna vrijednost projekta iznosi 9.270.000,00 kuna, od čega se iz programa ruralnog razvoja financira ukupno 7.416.000,00 kuna dok će Općina Gradec vlastitim sredstvima projekt sufinancirati u iznosu od 1.641.246,58 kuna.

prr ploca

 

Jedinstveni upravni odjel Općine Gradec

 

IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI WEB STRANICE

 

Marica Kozumplik
rukovoditeljica kadrovskih, općih i računovodstvenih poslova

E-mail: mkozumplik@gradec.hr

 

Đurđica Kušec
komunalni redar i referent za komunalne poslove

E-mail: dkusec@gradec.hr

 

Hrvoje Stjepan Hasanović, iur.
referent za upravne i administrativne poslove

E-mail: hhasanovic@gradec.hr

 

Tel: +385 1 27 97 097

Fax: +385 1 27 97 097