• Mail. Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 • Tel. +385 1 2797 097

Gospodarstvo

Gospodarstvo

Kao i ostale općine u istočnom dijelu Zagrebačke županije, Općina Gradec spada među slabije razvijene jedinice lokalne samouprave u Županiji. Ovakvo stanje posljedica je dugotrajnog perioda u kojem je ovo područje tretirano kao rubno područje te je vrlo malo ulagano u njegov razvoj.

Danas je glavni cilj Općine prevladavanje nepovoljnog stanja i stvaranje uvjeta za pokretanje ubrzanog i dugoročno održivog razvoja. U tu svrhu, u proteklom periodu pokrenute su i realizirane slijedeće aktivnosti radi stvaranja uvjeta za pokretanje gospodarskog razvoja:

 • donesen je Prostrojni plan uređenja Općine, i ostali prostornoplanski dokumenti
 • uređen je zemljišno-knjižni status Općinske imovine,
 • provedena je plinofikacija kompletnog područja Općine
 • izvedena je rekonstrukcija lokanih vodovoda i uređen je status vodoopskrbe
 • kontinuirano se ulaže u održavanje i razvoj nerazvrstanih lokalnih cesta
 • osnovano je lokalno komunalno poduzeće "Komgrad Gradec" d.o.o., i uređenoje pružanje komunalnih usluga;
 • uspostavljena je mala Poduzetnička zona u naselju Gradečki Pavlovec, na 6 ha površine, u kojoj je pokrenuto više proizvodnih i servisnih sadržaja, među kojima je najznačajnija Asfaltna baza tvrtke Županijske ceste Zagrebačke županije d.o.o.;
 • izrađena je projektna dokumentacija i pripremljen je Projekt izgradnje vodoopskrbnog sustava Općine;
 • izrađeno je idejno rješenje i započeto je pripremanja Projekta odvodnje i pročšćavanja otpadnih voda u Općini;

 

U prosincu 2009. godine Općinsko vijeće donijelo je Program ukupnog razvoja Općine (PUR), kojim su temeljito analizirane sve sastavnice ukupnog razvoja Općine, utvrđeni su strateški razvojni ciljevi i prioireti gospodarskog razvoja, i definirane su mjere te lokalni razvojni programi i projekti za ostvarivanje utvrđenih ciljeva. (Više o PUR-u Općine).

 

SWOT analiza gospodarskog razvoja Općine Gradec

 

Programom ukupnog razvoja utvrđena su slijedeća prioritetna područja gospodarskog razvoja Općine:

 • učinkovita, konkurentna i dugoročno održiva poljoprivreda;
 • konkurentno malo i srednje poduzetništvo;
 • ruralni turizam;
 • "zelena industrija" (obnovljivi izvori energije, tehnologije zaštite okoliša)
 • infrastruktura i komunalne usluge.

 

Radi ostvarivanja ovako zacrtanog razvoja, Općina će u slijedećem periodu pokrenuti i realizirati slijedeće strateške programe i projekte lokalnog razvoja:

 • Izgradnja vodoopskrbnog sustava
 • Izgradnja sustava za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda
 • Uspostavljanje potpornog centra za lokalne gospodarstvenike
 • Program restrukturiranja i diverzifikacije poljoprivredne proizvodnje
 • Projekti usmjereni na razvoj konkurentnosti lokalnih gospodarstvenika
 • Razvoj lokalnih proizvoda i robnih marki
 • Organiziranje, povezivanje i uspostavljanje oblika zajedničkog nastupanja lokalnih gospoarstvenika
 • Uspostavljanje poljoprivredne proizvodne zone
 • Uspostavljanje glavne poduzetničke zone

Jedinstveni upravni odjel Općine Gradec

 

IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI WEB STRANICE

 

Marica Kozumplik
rukovoditeljica kadrovskih, općih i računovodstvenih poslova

E-mail: mkozumplik@gradec.hr

 

Đurđica Kušec
komunalni redar i referent za komunalne poslove

E-mail: dkusec@gradec.hr

 

Hrvoje Stjepan Hasanović, iur.
referent za upravne i administrativne poslove

E-mail: hhasanovic@gradec.hr

 

Tel: +385 1 27 97 097

Fax: +385 1 27 97 097