• Mail. Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  • Tel. +385 1 2797 097

Proračun 2022. godina

Proračun 2022. godina

Prijedlog proračuna za  2022. godinu za javnu raspravu

USVOJENI PRORČUN

ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA ZA 2022. GODINU
I. IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA 2021. - 2023.
PLAN - OPĆI DIO PRORAČUNA ZA 2022.GODINU
PLAN - POSEBNI DIO PRORAČUNA ZA 2022.GODINU

 

PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2022. GODINU
PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA U PROSTORU ZA 2022. GODINU
PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA ŠUMSKOG DOPRINOSA ZA 2022. GODINU
PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI NA PODRUČJU OPĆINE GRADEC U 2022. GODINI
PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE GRADEC U 2022. GODINI
PROGRAM POTREBA U DIJELU SOCIJALNE SKRBI NA PODRUČJU OPĆINE GRADEC U 2022. GODINI
PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU NA PODRUČJU OPĆINE GRADEC U 2022. GODINI
PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA OSTVARENIH OD PRODAJE, ZAKUPA I DUGOGODIŠNJEG ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE U 2021. GODINI

 

POLUGODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ

Obrasci finansijskog izvještaja (xls)

Referentna stranica finacijskog izvještaja (PDF)

KONSOLIDIRANI POLUGODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ

Obrasci finansijskog izvještaja (xls)

Referentna stranica finacijskog izvještaja (PDF)

 Bilješke uz konsolidirani financijski izvještaj (DOC) 

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA

I. izmjene i dopune - OPĆI DIO PRORAČUNA ZA 2022.GODINU

I. izmjene i dopune - POSEBNI DIO PRORAČUNA ZA 2022.GODINU

I. izmjene i dopune - PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2022. GODINU
I. izmjene i dopune - PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA U PROSTORU ZA 2022. GODINU
I. izmjene i dopune - PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA ŠUMSKOG DOPRINOSA ZA 2022. GODINU
I. izmjene i dopune - PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI NA PODRUČJU OPĆINE GRADEC U 2022. GODINI
I. izmjene i dopune - PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE GRADEC U 2022. GODINI
I. izmjene i dopune - PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU NA PODRUČJU OPĆINE GRADEC U 2022. GODINI

Jedinstveni upravni odjel Općine Gradec

 

IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI WEB STRANICE

 

Marica Kozumplik
rukovoditeljica kadrovskih, općih i računovodstvenih poslova

E-mail: mkozumplik@gradec.hr

 

Đurđica Kušec
komunalni redar i referent za komunalne poslove

E-mail: dkusec@gradec.hr

 

Hrvoje Stjepan Hasanović, iur.
referent za upravne i administrativne poslove

E-mail: hhasanovic@gradec.hr

 

Tel: +385 1 27 97 097

Fax: +385 1 27 97 097