• Mail. Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  • Tel. +385 1 2797 097

Proračun 2017. godina

Proračun 2017. godina

Općinski proračun za 2017. godinu donesen je na 19. sjednici Općinskog vijeća Općine Gradec, dana 06. prosinca 2015. godine. Proračun se sastoji od Općeg dijela, Posebnog dijela i Plana razvojnih programa Općine Gradec za 2017- 2017. godinu, koji se prikazuju u nastavku, kao i Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Gradec za 2017. godinu.

 

Odluka o izvršavanju proračuna za 2017.godinu

Opći dio proračuna za 2017.godinu

Posebni dio proračuna za 2017.godinu

Plan razvojnih programa za 2017. - 2019.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu

Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2017. godinu

Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2017. godinu

Program javnih potreba u kulturi na području Općine Gradec u 2017. godini

Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Gradec u 2017. godini

Program potreba u dijelu socijalne skrbi na području Općine Gradec u 2017. godini

Program javnih potreba u sportu na području Općine Gradec u 2017. godini

 

Izvještaji i zaključci proračun 2017

b1. Izvještaj - Proračun za 2017. Opći dio – polugodišnji izvještaj I zaključak

b2 Izvještaj - Proračun za 2017. Opći dio – godišnji Izvještaj I zaključak

b3. Izvještaj - Proračun za 2017. Posebni dio - polugodišnji izvještaj

b4 Izvještaj - Proračun za 2017. Posebni dio – godišnji Izvještaj

b5. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu – Izvještaj I zaključak

b6. Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Gradec u 2017. godini - Izvještaj I zaključak

b7. Program javnih potreba u kulturi na području Općine Gradec u 2017. godini - Izvještaj I zaključak

b8. Program potreba u dijelu socijalne skrbi na području Općine Gradec u 2017. godini - Izvještaj I zaključak

b9. Program potreba u sportu na području Općine Gradec u 2017. godini - Izvještaj I zaključak

b10. Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2017. godinu - Izvještaj I zaključak

b11. Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2017. godinu - Izvještaj I zaključak

 

I izmjene i dopune proračuna 2017

c1. I izmjene Proračuna za 2017. Opći dio

c2. I izmjene Proračuna za 2017. Posebni dio

c3. I izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu

c4. I izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Gradec u 2017. godini

c5. I izmjene Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Gradec u 2017. godini

c6. I izmjene Programa potreba u dijelu socijalne skrbi na području Općine Gradec u 2017. godini

c7. I izmjene Programa potreba u sportu na području Općine Gradec u 2017. godini

Jedinstveni upravni odjel Općine Gradec

 

IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI WEB STRANICE

 

Marica Kozumplik
rukovoditeljica kadrovskih, općih i računovodstvenih poslova

E-mail: mkozumplik@gradec.hr

 

Đurđica Kušec
komunalni redar i referent za komunalne poslove

E-mail: dkusec@gradec.hr

 

Hrvoje Stjepan Hasanović, iur.
referent za upravne i administrativne poslove

E-mail: hhasanovic@gradec.hr

 

Tel: +385 1 27 97 097

Fax: +385 1 27 97 097