• Mail. Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  • Tel. +385 1 2797 097

Proračun 2015. godina

Proračun 2015. godina

Općinski proračun za 2015. godinu donesen je na 11. sjednici Općinskog vijeća Općine Gradec, dana 11. prosinca 2014. godine. Proračun se sastoji od Općeg dijela, Posebnog dijela i Plana razvojnih programa Općine Gradec za 2015.- 2017. godinu, koji se prikazuju u nastavku, kao i Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Gradec za 2015. godinu:

 

Opći dio Proračuna Općine Gradec za 2015.

Opći dio I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Gradec za 2015. godinu

Posebni dio Proračuna Općine Gradec za 2015. godinu

Posebni dio I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Gradec za 2015. godinu

Plan razvojnih programa Općine Gradec za 2015.- 2017. godinuPlan razvojnih programa Općine Gradec za 2015.- 2017. godinu

Odluku o izvršavanju Proračuna Općine Gradec za 2015. godinu

 

IZVJEŠĆA I ZAKLJUČCI O IZVRŠENJU PROGRAMA PRORAČUNA

Izvješće i zaključak o usvajanju izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području Općine Gradec u 2015. godini (DOCX)

Izvješće i zaključak o usvajanju izvješća o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. Godinu (DOCX)

Izvješće i zaključak o usvajanju izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2015. godinu (DOCX)

Izvješće i zaključak o usvajanju izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području općine Gradec, za 2015. godinu (DOCX)

Izvješće i zaključak o usvajanju izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Gradec u 2015. godini (DOCX)

Izvješće i zaključak o usvajanju izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Gradec u 2015. godini (DOCX)

Izvješće i zaključak o usvajanju izvješća o izvršenju Programa socijalnih potreba Općine Gradec u 2015. Godini (DOCX)

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Gradec za razdoblje od 01.01. do 31.12.2015. godine – opći dio (PDF)

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Gradec za razdoblje od 01.01. do 31.12.2015. godine – posebni dio (PDF)Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Gradec za razdoblje od 01.01. do 31.12.2015. godine – posebni dio (PDF)

Jedinstveni upravni odjel Općine Gradec

 

IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI WEB STRANICE

 

Marica Kozumplik
rukovoditeljica kadrovskih, općih i računovodstvenih poslova

E-mail: mkozumplik@gradec.hr

 

Đurđica Kušec
komunalni redar i referent za komunalne poslove

E-mail: dkusec@gradec.hr

 

Hrvoje Stjepan Hasanović, iur.
referent za upravne i administrativne poslove

E-mail: hhasanovic@gradec.hr

 

Tel: +385 1 27 97 097

Fax: +385 1 27 97 097