• Mail. Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  • Tel. +385 1 2797 097

Proračun 2013. godina

Proračun 2013. godina

Općinski proračun za 2013. godinu donesen je na 23. sjednici Općinskog vijeća Općine Gradec, dana 27.12.2012. godine. Proračun se sastoji od Općeg dijela, Posebnog dijela, Plana razvojnih projekata, i Plana nabave, koji se prikazuju u nastavku, kao i polugodišnji izvještaji o izvršenju Proračuna za prvu polovicu 2013. godine:

 

Opći dio općinskog Proračuna za 2013. godinu

Posebni dio općinskog Proračuna za 2013. godinu

Plan razvojnih programa za 2013. godinu

Plan nabave za 2013. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Gradec - Opći dio za prvu polovicu 2013. godine

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Gradec - Posebni dio za prvu polovicu 2013. godinePolugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Gradec - Posebni dio za prvu polovicu 2013. godine

Jedinstveni upravni odjel Općine Gradec

 

IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI WEB STRANICE

 

Marica Kozumplik
rukovoditeljica kadrovskih, općih i računovodstvenih poslova

E-mail: mkozumplik@gradec.hr

 

Đurđica Kušec
komunalni redar i referent za komunalne poslove

E-mail: dkusec@gradec.hr

 

Hrvoje Stjepan Hasanović, iur.
referent za upravne i administrativne poslove

E-mail: hhasanovic@gradec.hr

 

Tel: +385 1 27 97 097

Fax: +385 1 27 97 097