• Mail. Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  • Tel. +385 1 2797 097

Prostorni plan

Prostorni plan

Na ovoj stranici možete pogledati prostorni plan Općine.  Da biste pogledali dokumente i preglede, kliknite na linkove.

 

V. Izmjene Prostornog plana (Važeće)

0. ODLUKA O DONOŠENJU V. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE GRADEC

A. Tekstualni dio prostornog plana

1. Korištenje i namjena površina

2.1. Prometna MREŽA

2.2. ELEKTROENERGETSKA I TELEKOMUNIKACIJSKA MREŽA

3.1. Uvjeti korištenja uređenja i zaštite prostora

3.2. Područja posebnih uvjeta korištenja 

PPUO Gradec - pročišćeni tekst;

 

Grafički prikaz prostornog plana po naseljima

4.01. NASELJA BUZADOVAC, SALAJCI I TUČENIK

4.02. NASELJA CUGOVEC, GRABRIĆ I LUBENA

4.03. NASELJA FESTINEC, POKASIN I REPINEC

4.04. NASELJE FUKA

4.05. NASELJA GRADEC, MALI BREZOVEC, PODJALES I VELIKI BREZOVEC

4.06. NASELJA GRADEČKI PAVLOVEC I POTOČEC

4.07. NASELJE HAGANJ

4.08. NASELJA REMETINEC I STARI GLOG

4.09. NASELJE ZABRĐE

4.10. NASELJE POTOČEC

 

1. Izmjene i dopune urbanističkog plana uređenja poduzetničke zone Grabrić

Odluka o donošenju I. izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja poduzetničke zone Grabrić

Tekstualni dio plana

UPU GRABRIĆ - 1. korištenje i namjena prostora

UPU GRABRIĆ - 2.1. prometna i telekomunikacijska mreža

UPU GRABRIĆ - 2.2. energetski sustav

UPU GRABRIĆ - 2.3. vodnogospodarski sustav

UPU GRABRIĆ - 3. uvjeti korištenja i zaštite površina

UPU GRABRIĆ - 4. NAČIN I UVJETI GRADNJE

UPU GRABRIĆ - pročišćeni tekst

IV. Izmjene Prostornog plana (nevažeći)

ODLUKA O DONOŠENJU IV. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE GRADEC

ODLUKA O DONOŠENJU UPU PODUZETNIČKE ZONE GRABRIĆ

Sadržaj prostornog plana uređenja Općine Gradec

eLEKTROENERGETSKA I TELEKOMUNIKACIJSKA MREŽA

PLINOVODNA MREŽA

VODOVODNA MREŽA

MREŽA ODVODNJE OTPADNIH VODA, UREĐENJE REŽIMA VODA

UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE PROSTORA

PODRUČJA POSEBNIH UVJETA KORIŠTENJA

Grafički prikaz prostornog plana po naseljima

NASELJA BUZADOVAC, SALAJCI I TUČENIK

NASELJA CUGOVEC, GRABRIĆ I LUBENA

NASELJA FESTINEC, POKASIN I REPINEC

Naselje Fuka

NASELJA GRADEC, MALI BREZOVEC, PODJALES I VELIKI BREZOVEC

NASELJA GRADEČKI PAVLOVEC I POTOČEC

NASELJE HAGANJ

NASELJA REMETINEC I STARI GLOG

NASELJE ZABRĐE

 

III. Izmjene Prostornog plana

ODLUKA O IZRADI III. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE GRADEC

IZVJEŠĆE O PROVEDENOJ JAVNOJ RASPRAVI O PRIJEDLOGU III. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE GRADEC

ODLUKA O III. IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O DONOŠENJU PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE GRADEC

 

Sadržaj prostornog plana uređenja Općine Gradec (usvojeni i važeći)

TEKSTUALNI DIO PLANA

1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA

2.1. PROMETNA MREŽA

2.2. ELEKTROENERGETSKA I TELEKOMUNIKACIJSKA MREŽA

3.1. UVJETI UREĐENJA, KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA

3.2. PODRUČJA POSEBNIH UVJETA KORIŠTENJA

 

Grafički prikaz prostornog plana po naseljima

NASELJA BUZADOVAC, SALAJCI I TUČENIK

NASELJA CUGOVEC, GRABRIĆ I LUBENA

NASELJA FESTINEC, POKASIN I REPINEC

Naselje Fuka

NASELJA GRADEC, MALI BREZOVEC, PODJALES I VELIKI BREZOVEC

NASELJA GRADEČKI PAVLOVEC I POTOČEC

NASELJE HAGANJ

NASELJA REMETINEC I STARI GLOG

NASELJE ZABRĐE

GRAĐEVINSKO PODRUČJE IZVAN NASELJA POTOČEC

Urbanistički plan uređenja poduzetničke zone Grabrić

Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja poduzetničke zone Grabrić

UPU GRABRIĆ - Odredbe za provođenje

UPU GRABRIĆ - 1. korištenje i namjena prostora

UPU GRABRIĆ - 2.1. prometna i telekomunikacijska mreža

UPU GRABRIĆ - 2.2. energetski sustav

UPU GRABRIĆ - 2.3. vodnogospodarski sustav

UPU GRABRIĆ - 3. uvjeti korištenja i zaštite površina

UPU GRABRIĆ - 4. NAČIN I UVJETI GRADNJE

Jedinstveni upravni odjel Općine Gradec

 

IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI WEB STRANICE

 

Marica Kozumplik
rukovoditeljica kadrovskih, općih i računovodstvenih poslova

E-mail: mkozumplik@gradec.hr

 

Đurđica Kušec
komunalni redar i referent za komunalne poslove

E-mail: dkusec@gradec.hr

 

Hrvoje Stjepan Hasanović, iur.
referent za upravne i administrativne poslove

E-mail: hhasanovic@gradec.hr

 

Tel: +385 1 27 97 097

Fax: +385 1 27 97 097