• Mail. Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 • Tel. +385 1 2797 097

Odluke općinskog vijeća 2017

 

Sljedeće odluke su donesene na 7.sjednici vijeća održanoj 06.12.2017., a objavljene su u glasniku Zagrebačke županije broj 38/17 od 07.12.2017.god. 

 

 1. I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Gradec za 2017. godinu 
  2. I. Izmjene i dopune Programa potreba u dijelu socijalne skrbi na području Općine Gradec u 2017. Godini
  3. I. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Gradec u 2017. Godini
  4. I. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. Godinu
  5. I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Gradec u 2017. Godini
  6. I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu na području Općine Gradec za 2017. Godinu
  7. Proračun Općine Gradec za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu 
  7.a. Plan razvojnih programa Općine Gradec za razdoblje 2018.–2020. Godine
  8. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Gradec za 2018. Godinu
  9. Program potreba u dijelu socijalne skrbi na području Općine Gradec u 2018. godini 
  10. Program odrŢavanja komunalne infrastrukture na području Općine Gradec u 2018. Godini
  11. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu 
  12. Program javnih potreba u kulturi na području Općine Gradec u 2018. godini 
  13. Program javnih potreba u sportu na području Općine Gradec za 2018. Godinu
  14. Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2018. godinu 
  15. Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2018. godinu 
  16. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Gradec za 2017. Godinu
  17. Zaključak
  17.a. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Gradec u 2018. godini 
  18. Plan davanja koncesija u 2018. godini 
  19. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o lokalnim porezima Općine Gradec 
  20. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja poduzetničke zone Grabrić 
  21. Odluka o donošenju IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Gradec

 

Sve odluke iz glasnika 35/17

Odluke Načelnice Općine Gradec objavljene u Glasniku Zagrebačke županije broj 35/17 od 21.11.2017

Odluka da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Gradec

Odluka o postupku izrade Procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine Gradec 

 

Sve odluke iz glasnika 35/17

Odluke Načelnice Općine Gradec objavljene u Glasniku Zagrebačke županije broj 32/17 od 25.10.2017

 

Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite

Odluka o stipendiranju studenata s prebivalištem na području Općine Gradec 

 

Sve odluke iz glasnika 32/17

Sljedeće odluke su donesene na 4.sjednici vijeća održanoj 18.09.2017., a objavljene su u glasniku Zagrebačke županije broj 24/17 od 17.7.2017.god. 

 

Plan prijema na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Gradec za 2017. godinu 

Odluka o osnovici za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Gradec

Odluka o pokretanju projekta rekonstrukcije, modernizacije i upravljanja sustavom javne rasvjete Općine Gradec (Projekt Newlight)

Odluka o potvrđivanju izbora članova Savjeta mladih Općine Gradec za mandatno razdoblje 2017.–2020. godine 

Odluka o subvencioniranju prijevoza za učenike srednjih škola za školsku godinu 2017./2018.

Odluka o sufinanciranju kupnje udžbenika za učenike I.–VIII. razreda 

Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Gradec 

Zaključak o usvajanju Izvješća Općinskog načelnika o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Gradec za 2016. godinu 

Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Gradec za 2016. Godinu Odluka o prijedlogu imenovanja mrtvozornika na području Općine Gradec

 

Sve odluke iz glasnika 20/17Sve odluke iz glasnika 20/17

 

Sljedeće odluke su donesene na telefonskoj sjednici održanoj 10.07.2017., a objavljene su u glasniku Zagrebačke županije broj 20/17 od 17.7.2017.god. 

 

 1. Odluka o izradi Strategije razvoja ruralnog turizma u Općini Gradec od 2017. do 2023.godine (PDF)
 2. 2. odluka o izradi IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Gradec.

 

Sve odluke iz glasnika 20/17

Sljedeće odluke su objavljene u Glasniku Zagrebačke Županije broj 18/17 od 04.07.2017 

 

Odluka o lokalnim porezima Općine Gradec 

Odluku iz glasnika 18/17Odluku iz glasnika 18/17

Sljedeće odluke su objavljene u Glasniku Zagrebačke Županije broj 15/17 od 16.06.2017 

Odluka o izboru Mandatnog povjerenstva 
Odluka o izboru Povjerenstva za izbor i imenovanja
Odluka o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Gradec
Sve odluke iz glasnika 15/17 možete pročitati ovdje (PDF) 

Sljedeće odluke su objavljene u Glasniku Zagrebačke županije broj 08/17 od 16. ožujka 2017. 

 

 • 1. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Proračuna Općine Gradec I.–XII. mjesec 2016. godine 
 • 2. Izvještaj o izvršenju Općeg dijela Proračuna za razdoblje od 01. 01. do 31. 12.
 • 3. Izvještaj o izvršenju Posebnog dijela Proračuna za razdoblje od 01. 01. 2016. do 31. 12. 2016.
 • 4. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu 
 • 5. Izvješće o izvršenju Programa odrŽavanja komunalne infrastrukture na području Općine Gradec za 2016. godinu
 • 6. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa socijalnih potreba u Općini Gradec u 2016. godini
 • 7. Izvješće o izvršenju Programa socijalnih potreba Općine Gradec u 2016. godini. 
 • 8. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Gradec u 2016. godini.
 • 9. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Gradec u 2016. godini 
 • 10. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području Općine Gradec u 2016. godini
 • 11. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području Općine Gradec u 2016. godini 
 • 12. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2016. godini 
 • 13. Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Gradec u 2016. godini 
 • 14. Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2016. godinu 
 • 15. Zaključak o usvajanju Izvješća o radu komunalnog redara za razdoblje od 01. 01. 2016. do 31. 12. 2016. 
 • 16. Izvješće o izvršenom nadzoru i poduzetim mjerama u provođenju komunalnog reda u 2016. godini te stanju komunalnih poslova 
 • 17. Odluka o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Općine Gradec
 • 18. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Gradec u 2017. godini . Zaključak
 • 19.  Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja na području jedinice lokalne samouprave – Izgradnja dječjeg vrtića u Gradecu
 • 20. Odluka o zaštiti izvorišta “Gradec” 
 • 21. Odluka o zaštiti izvorišta “Cugovec” 
 • 22. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi 
 • 23. Odluka o potvrđivanju Elaborata Plana zaštite od požara i Procjene ugroženosti od požara

 

Sve odluke iz glasnika 08/17

Sljedeće odluke su objavljene u Glasniku Zagrebačke županije broj 02/17 od 02. veljače 2017. 

1.Odluka o provedbi postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja Poduzetničke zone Grabrić
2. Odluka o subvencioniranju sakupljanja i odvoza vrećica za pelene za djecu i inkontinentne osobe u obitelji

 

Sve odluke iz glasnika 02/17

Jedinstveni upravni odjel Općine Gradec

Marica Kozumplik
rukovoditeljica kadrovskih, općih i računovodstvenih poslova

E-mail: mkozumplik@gradec.hr

 

Đurđica Kušec
komunalni redar i referent za komunalne poslove

E-mail: dkusec@gradec.hr

 

Hrvoje Stjepan Hasanović, iur.
referent za upravne i administrativne poslove

E-mail: hhasanovic@gradec.hr

 

Tel: +385 1 27 97 097

Fax: +385 1 27 97 097