• Mail. Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  • Tel. +385 1 2797 097

Odluke općinskog vijeća 2016

 

---------------------------------
Sljedeće odluke su objavljene u Glasniku Zagrebačke županije broj 36/16 od 16. prosinca 2016. 1. I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Gradec za 2016. godinu
2. Izmjene i dopune Programa potreba u dijelu socijalne skrbi na podruju Općine Gradec u 2016. Godini
3. I. Izmjene i dopune programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Gradec u 2016. godini
4. I. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
5. I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Gradec u 2016. godini
6. Proračun Općine Gradec za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. godinu
7. Odluka o izvršenju Proračuna Općine Gradec za 2017. godinu
8. Program potreba u dijelu socijalne skrbi na području Općine Gradec u 2017. godini
9. Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Gradec u 2017. godini
10,. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
11. Program javnih potreba u kulturi na području Općine Gradec u 2017. godini
12. Program javnih potreba u sportu na području Općine Gradec za 2017. godinu
13. Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2017. godinu
14. Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2017. godinu
15. Odluka o donošenju Strategije upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Gradec za razdoblje od 2017. do 2022. godine
16. Strategija upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Gradec za razdoblje 2017.–2022. godine
17. Srednjoročni (trogodišnji) plan davanja koncesije na području Općine Gradec u razdoblju 2017.–2019. godine
18. Plan davanja koncesije u 2017. godini
19. Odluka o priključenju građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine
20. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Gradec za 2016. godinu Sve odluke iz glasnika 36/16 možete pročitati ovdje (PDF)
---------------------------------
Sljedeće odluke su objavljene u Glasniku Zagrebačke županije broj 31/16 od 28. studenog 2016. 1. Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Gradec za razdoblje I.–VI. mjesec 2016. godine.
2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Gradec za razdoblje 01. 01. – 30. 06. 2016. g
Sve odluke iz glasnika 31/16 možete pročitati ovdje (PDF)
---------------------------------
Sljedeće odluke su objavljene u Glasniku Zagrebačke županije broj 23/16 od 14. rujna 2016. 1. Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Gradec
2. Odluka o sufinanciranju kupnje udžbenika za učenike I.–VIII. razreda
3. Odluka o subvencioniranju prijevoza za učenike srednjih škola za školsku godinu 2016/2017
4. Odluka o određivanju operativnih snaga civilne zaštite i pravnih osoba od interesa za civilnu zaštitu na području Općine Gradec
Sve odluke iz glasnika 23/16 možete pročitati ovdje (PDF)
---------------------------------
Sljedeće odluke su objavljene u Glasniku Zagrebačke županije broj 17/16 od 17. lipnja 2016. 1. Odluka o davanju suglasnosti na Društveni ugovor Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije d.o.o.
2. Odluka o preuzimanju prenijetih poslovnih udjela i pripajanju trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja Vrbovec d.o.o. trgovačkom društvu “Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.”
3. Odluka o povjeravanju poslova prijevoza pokojnika na obdukciju
4. Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja javnih potreba sredstvima iz Proračuna Općine Gradec
5. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Gradec
6. Zaključak o sufinanciranju škole plivanja (škole u prirodi) u razdoblju 01. 09. – 10. 09. 2016. godine
7. Zaključak o usvajanju ponude za rekonstrukciju krovišta u Područnoj školi Haganj.
8. Odluka o usvajanju Strateškog razvojnog programa Općine Gradec za razdoblje od 2015. do 2020. godine
Sve odluke iz glasnika 17/16 možete pročitati ovdje (PDF)
---------------------------------
Sljedeće odluke su objavljene u Glasniku Zagrebačke županije broj 15/16 od 01. lipnja 2016. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Gradec za razdoblje od 01. 01 do 31. 12. 2015. godine.
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa socijalnih potreba u Općini Gradec u 2015. godini
Izvješće o izvršenju Programa socijalnih potreba Općine Gradec u 2015. Godini
Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Gradec za 2015. godinu
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području Općine Gradec u 2015. godini
Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području Općine Gradec u 2015. godini
Zaključak o prihvaćanju Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Gradec u 2015. godini
Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Gradec u 2015. Godini
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2015. godini
Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Gradec u 2015. godini
Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2015. godinu
Plan prijema na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Gradec za 2016. godinu
sve odluke iz glasnika 15/16 možete pročitati ovdje (PDF)
---------------------
Sljedeće odluke su objavljene u Glasniku Zagrebačke županije broj 7/16 od 23. Ožujka 2016. Odluka o utvrđivanju popisa pravnih osoba od posebnog interesa za Općinu Gradec
Pravilnik o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija Općine Gradec
Zaključak o usvajanju Izvješća o radu komunalnog redara za razdoblje od 01. 01. 2015. do 31. 12. 2015. godine
Izvješće o izvršenom nadzoru i poduzetim mjerama u provođenju komunalnog reda u 2015. godini te stanju komunalnih poslova
Zaključak o usvajanju Izvješća o radu organizacijske jedinice sakupljanja i deponiranja komunalnog otpada u toku 2015. godine
Izvješće o gospodarenju otpadom za 2015. godinu
Zaključak o usvajanju Izvješća Općinskog načelnika o izvršenju Plana gospodarenja otpadom
Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Gradec za 2015. godinu
Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Gradec za razdoblje od 2016. do 2019. godine
Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Gradec za 2015. godinu
Sve odluke možete pročitat ovdje (PDF)
---------------

Sljedeće odluke su objavljene u Glasniku Zagrebačke županije broj 3/16 od 22. veljače 2016:

Odluka o donošenju pročiščenog teksta odredbi za provođenje Prostornog plana uređenja Općine Gradec
Prostorni plan uređenja Općine Gradec - odredbe za provođenje (pročišćeni tekst)
Sve odluke možete pročitat ovdje PDF

Jedinstveni upravni odjel Općine Gradec

Marica Kozumplik
rukovoditeljica kadrovskih, općih i računovodstvenih poslova

E-mail: mkozumplik@gradec.hr

 

Đurđica Kušec
komunalni redar i referent za komunalne poslove

E-mail: dkusec@gradec.hr

 

Hrvoje Stjepan Hasanović, iur.
referent za upravne i administrativne poslove

E-mail: hhasanovic@gradec.hr

 

Tel: +385 1 27 97 097

Fax: +385 1 27 97 097