• Mail. Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 • Tel. +385 1 2797 097

Odluke Općinskog vijeća

Odluke Načelnice

Odluka Načelnice o proceduri naplate prihoda, obračuna i naplate dospjelih, a nenaplaćenih potraživanja Općine Gradec (PDF)

Odluke Načelnice objavljene u glasniku Zagrebačke županije broj 01/19 od 10.1.2019.god.

 1. Plan prijma na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Gradec za 2019. godinu
 2. Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Gradec

Sve odluke iz glasnika 01/19.

Odluke Načelnice objavljene u glasniku Zagrebačke županije broj 08/2020 od 25.03.2020

 1. Odluka o visini početne cijene zakupa poslovnog prostora

Sve odluke iz glasnika 08/2020

 

3. GODIŠNJI PLAN raspisivanja javnih poziva financiranja udruga u 2020. godini  iz proračuna Općine Gradec (DOC)

Sljedeće odluke su donesene na 24.sjednici vijeća održanoj 15.09. 2020., a objavljene su u glasniku Zagrebačke županije broj 32/20 od 01.10.2020. god.

Odluka o osnivanju dječjeg vrtića Odluka o osnivanju dječjeg vrtića
Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Općine Gradec za 2020. Godinu
Zaključak o primanju na znanje Izvješća o aktivnostima Savjeta mladih Općine Gradec za mandatno razdoblje 2017. – 2020. godine
Aktivnosti i projekti Savjeta mladih Općine Gradec (2. mandat od 2017. do 2020. Godine)
Zaključak o primanju na znanje Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Općine Gradec za 2018. godinu

SVE ODLUKE IZ GLASNIKA 32/20

 

Sljedeće odluke su donesene na 23.sjednici vijeća održanoj 16.06. 2020., a objavljene su u glasniku Zagrebačke županije broj 21/20 od 29.06.2020. god.

Odluka o osnivanju dječjeg vrtića Odluka o osnivanju dječjeg vrtića
Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Općine Gradec za 2020. Godinu
Zaključak o primanju na znanje Izvješća o aktivnostima Savjeta mladih Općine Gradec za mandatno razdoblje 2017. – 2020. godine
Aktivnosti i projekti Savjeta mladih Općine Gradec (2. mandat od 2017. do 2020. Godine)
Zaključak o primanju na znanje Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Općine Gradec za 2018. godinu

SVE ODLUKE IZ GLASNIKA 21/20

Sljedeće odluke su donesene na 21.sjednici vijeća održanoj 09.03. 2020., a objavljene su u glasniku Zagrebačke županije broj 11/20 od 17.04.2020. god.

 1. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Gradec za razdoblje od 01. 01. 2019. do 31. 12. 2019. godine
 2. Obrazloženje uz Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Gradec za 2019. godinu i zaključak
 3. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Gradec za 2019. godinu i zaključak
 4. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu i zaključak
 5. Izvješće o izvršenju Programa socijalnih potreba Općine Gradec u 2019. godini
 6. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Gradec u 2019. godini
 7. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Gradec u 2019. godini
 8. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području Općine Gradec u 2019. godini
 9. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području Općine Gradec u 2019. godini
 10. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2019. godini
 11. Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Gradec u 2019. godini i zaključak
 12. Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2019. godinu i zaključak
 13. Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava od prihoda od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2019. godini
 14. Odluka o poništenju Odluka o prijenosu komunalnih vodnih građevina na području Općine Gradec
 15. Odluka o komunalnim djelatnostima na području Općine Gradec
 16. Zaključak o usvajanju Izvješća Komunalca Vrbovec d.o.o. o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Gradec za 2019. godinu Izvješće o gospodarenju otpadom za 2019. godinu
 17. Zaključak o usvajanju Izvješća Općinskog načelnika o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Gradec za 2019. godinu
 18. Izvješće Općinskog načelnika o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Gradec za 2019. godinu
 19. Zaključak o sufinanciranju škole plivanja (škole u prirodi) u razdoblju od 06. do 16.srpnja 2020. god.
 20. Zaključak o usvajanju Izvješća o Planu djelovanja u području prirodnih nepogoda na području Općine Gradec za 2019. godinu
 21. Izvješće o izvršenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2019. godinu

SVE ODLUKE IZ GLASNIKA 11/20

Sljedeće odluke su donesene na 20.sjednici vijeća održanoj 28. veljače 2020., a objavljene su u glasniku Zagrebačke županije broj 07/20 od 06.03.2020. god.

Odluka o visini naknade troškova članovima Općinskog vijeća i članovima radnih tijela Općinskog vijeća Općine Gradec
Odluka o financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika iz proračuna Općine Gradec u proračunskoj godini

 

Sve odluke iz glasnika 07/20

Sljedeće odluke su donesene na 19.sjednici vijeća održanoj 09.12.2019., a objavljene su u glasniku Zagrebačke županije broj 44/19 od 20.12.2019.god.

Izmjene i dopune Proračuna za 2019. godinu ..
Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2019.–2021. god.
Izmjene i dopune Programa potreba u dijelu socijalne skrbi na području Općine Gradec u 2019. godini.
I. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Gradec u 2019. godini
I. Izmjene i dopune programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu..
I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Gradec u 2019. godini.
I. Izmjene i dopune Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2019. godinu......
Izmjene i dopune Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2019. godinu
I. Izmjene i dopune Programa utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2019. godini na području Općine Gradec
Proračun Općine Gradec za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu
Plan razvojnih programa
Program potreba u dijelu socijalne skrbi na području Općine Gradec u 2020. godini
Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Gradec u 2020. godini...
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
Program javnih potreba u kulturi na području Općine Gradec u 2020. godini
Program javnih potreba u sportu na području Općine Gradec za 2020. godinu
Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2020. godinu
Program utroška sredstava naknade za zadrŽavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2020. godinu
Program utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2020. godini na području Općine Gradec
Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Gradec za 2020. godinu
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju članova Povjerenstva za ravnopravnost spolova Općine Gradec
Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Gradec za 2019. godinu
Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite 2020.–2023. godine na području Općine Gradec
Odluka o otpisu nenaplativih potraživanja (LISTA NENAPLATIVIH POTRAŽIVANJA - XLS)
Zaključak
Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Gradec u 2020. godini
Odluka o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda
Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda Općine Gradec

Sve odluke iz glasnika 44/19

Sljedeće odluke su donesene na 16.sjednici vijeća održanoj 04.09.2019., a objavljene su u glasniku Zagrebačke županije broj 29/19 od 19.09.2019.god.

 

 1. Zaključak o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Gradec za razdoblje I.–VI. mjesec 2019. godine
 2. Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Gradec za razdoblje od 01. 01. 2019. do 30. 06. 2019.
 3. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu Općine Gradec
 4. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Gradec
 5. Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Gradec u 2019. godini Odluka o subvencioniranju prijevoza za učenike srednjih škola za školsku godinu 2019./ 2020.
 6. Odluka o financiranju kupnje radnih bilježnica i bilježnica za učenike I.–VIII. razreda

Sve odluke iz glasnika 25/19

Sljedeće odluke su donesene na 16.sjednici vijeća održanoj 11.07.2019., a objavljene su u glasniku Zagrebačke županije broj 25/19 od 26.07.2019.god.

 

 1. Odluka o imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda na području Općine Gradec
 2. Odluka o komunalnom redu Odluka o izgledu službene odore te izgledu i sadržaju službene iskaznice i značke komunalnog redara Općine Gradec
 3. Odluka o evidenciji komunalne infrastrukture
 4. Plan aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara na području Općine Gradec u protupožarnoj sezoni u 2019. Godini
 5. Plan korištenja teške građevinske mehanizacije za žurnu izradu protupožarnih prosjeka i probijanja protupožarnih putova
 6. Plan motrenja, čuvanja i ophodnje građevina i površina za koje prijeti opasnost od nastajanja i širenja požara
 7. Zaključak o utvrđenju Financijskog plana osiguranih sredstava za podmirenje troškova redovnih aktivnosti Vatrogasne zajednice Općine Gradec u 2019. Godini
 8. Zaključak o utvrđenju popisa lokaliteta i prostora radi uspostave zapovjednih mjesta za koordinaciju gašenja požara

Sve odluke iz glasnika 25/19

Sljedeće odluke su donesene na 16.sjednici vijeća održanoj 11.05.2019., a objavljene su u glasniku Zagrebačke županije broj 18/19 od 10.05.2019.god.

 

 1. Zaključak o sklapanju dodatka Sporazumu

Sve odluke iz glasnika 18/19

Sljedeće odluke su donesene na 15.sjednici vijeća održanoj 10.04.2019., a objavljene su u glasniku Zagrebačke županije broj 13/19 od 10.05.2019.god.

 

 1. Zaključak o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Gradec za razdoblje I.–XII. mjesec 2018. Godine
 2. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Gradec za razdoblje od 01. 01. – 31. 12. 2018. godine.
 3. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Gradec za 2018. godinu
 4. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. Godinu
 5. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa socijalnih potreba u Općini Gradec u 2018. Godini
 6. Izvješće o izvršenju Programa socijalnih potreba Općine Gradec u 2018. godini
 7. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Gradec u 2018. godini
 8. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Gradec u 2018. godini
 9. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području Općine Gradec u 2018. godini
 10. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području Općine Gradec u 2018. godini
 11. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2018.
 12. Godini Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Gradec u 2018. godini
 13. Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2018. godinu
 14. Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava od prihoda od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH u 2018. godini

Sve odluke iz glasnika 13/19

Sljedeće odluke su donesene na 14.sjednici vijeća održanoj 31.01.2019., a objavljene su u glasniku Zagrebačke županije broj 05/19 od 08.02.2019.god.

 

 1. Zaključak o prestanku mandata vijećnika, stavljanju mandata u mirovanje i početku obnašanja mandata zamjenice vijećnika u Općinskom vijeću Općine Gradec
 2. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izboru članova Povjerenstva za Statut i poslovnik
 3. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izboru članova Odbora za gospodarstvo
 4. Odluka o visini paušalnog poreza
 5. Odluka o komunalnom doprinosu

Sve odluke iz glasnika 05/19

Odluke općinskog vijeća u 2018.godini možete pronaći ovdje

Odluke općinskog vijeća u 2017. godini možete pronaći ovdje

Odluke općinskog vijeća u 2016. godini možete pronaći ovdje

Odluke općinskog vijeća u 2015. godini možete pronaći ovdje

Odluke općinskog vijeća u 2014. godini možete pronaći ovdje

Jedinstveni upravni odjel Općine Gradec

 

IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI WEB STRANICE

 

Marica Kozumplik
rukovoditeljica kadrovskih, općih i računovodstvenih poslova

E-mail: mkozumplik@gradec.hr

 

Đurđica Kušec
komunalni redar i referent za komunalne poslove

E-mail: dkusec@gradec.hr

 

Hrvoje Stjepan Hasanović, iur.
referent za upravne i administrativne poslove

E-mail: hhasanovic@gradec.hr

 

Tel: +385 1 27 97 097

Fax: +385 1 27 97 097